یکشنبه, 26 خرداد 1398

نظرسنجی میز خدمت
کیفیت خدمات ارائه شده در میز خدمت این پرتال را چگونه ارزیابی می‌کنید؟


خدمات پورتال شرکت
کیفیت خدمات پورتال شرکت را چگونه ارزیابی می‌کنید؟