شنبه, 4 خرداد 1398

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
خرید لوله فولادی مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 11

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/02/24

بازدید:11

خرید ادوات آب و هواشناسی مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 5

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/02/24

بازدید:5

جذب سرمایه گذار به منظور احداث و بهره برداری و انتقال پروژه سد و شبکه گهرو در قالب قرارداد B.O.T مناقصه دو مرحله‌ای مدیریت قراردادها 56

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/12/25

بازدید:56