یکشنبه, 26 خرداد 1398

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
انجام خدمات عمومی، اداری، حمل و نقل و تاسیسات ساختمان مرکزی و ادارات منابع آب تابعه شرکت آب منطقه ای استان مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 6

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/03/25

بازدید:6

انجام خدمات تامین متصدیان ایستگاه های سنجش آب و هواشناسی استان چهارمحال و بخیاری مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 12

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/03/08

بازدید:12

جذب سرمایه گذار به منظور احداث و بهره برداری و انتقال پروژه سد و شبکه گهرو در قالب قرارداد B.O.T مناقصه دو مرحله‌ای مدیریت قراردادها 69

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/12/25

بازدید:69