|  رنگ  |  + 0 -  | 
ADA
بستن این پنجره
راهنما

این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره

اساسنامه

 

اساسنامه شرکت سهامی آب منطقه‌ای چهارمحال و بختیاری

هیئت وزیران در جلسه مورخ 18/3/1384 بنا به پیشنهاد مشترک  وزارت نیرو، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و  وزارت اموراقتصادی و دارایی و به استناد ماده واحده قانون تبدیل ادارات کل امور آب  استانها به شرکتهای آب منطقه‌ای استان و تبدیل شرکتهای آب منطقه‌ای که بیش از یک استان را در بر می‌گیرد به شرکت آب منطقه‌ای استان ذی‌ربط ـ مصوب 1383 ـ اساسنامه شرکت سهامی آب منطقه‌ای چهارمحال و بختیاری را به شرح ذیل تصویب نمود:

فصل اول ـ کلیات و سرمایه

ماده 1ـ نام شرکت، شرکت سهامی آب منطقه‌ای چهارمحال و بختیاری است که از این پس در این اساسنامه به اختصار شرکت نامیده می‌شود.

ماده 2ـ هدف شرکت انجام فعالیتها و وظایف عملیاتی مدیریت منابع آب در حوزه عمل شرکت در چارچوب سیاستهای وزارت نیرو است.

ماده 3ـ مرکز اصلی شرکت، شهر چهارمحال و بختیاری خواهد بود.

ماده 4ـ نوع شرکت (سهامی خاص) است و از هر لحاظ استقلال مالی داشته و طبق قوانین و مقررات مربوط و این اساسنامه و آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی و استخدامی اداره می‌شود.

ماده 5 ـ مدت شرکت نامحدود است.

ماده 6 ـ سرمایه شرکت مبلـغ ده میلیـون (000،000،10) ریـال می‌باشد که به ده سهم یک میلیون ریالی منقسم شده است و تماماً متعلق به شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران می‌باشد و پرداخت شده است.

تبصره ـ تغییرات سرمایه با رعایت قوانین مربوط پس از تأیید مجمع عمومی فوق‌العاده با تصویب هیئت وزیران انجام می‌گیرد.

فصل دوم ـ موضوع فعالیت و وظایف شرکت

 ماده 7 ـ‌ موضوع فعالیت شرکت عبارت است از انجام وظایف عملیاتی مدیریت منابع آب در زمینه شناخت، مطالعه، توسعه، حفاظت، بهره‌برداری بهینه از منابع آب و همچنین ایجاد و توسعه،‌ بهره‌برداری و نگهداری از تأسیسات و سازه‌های آبی (به استثناء تأسیسات و سازه‌های مربوط به آب و فاضلاب)‌ و برق آبی در چارچوب الزامات و سیاستهای مدیریت حوضه آبریز و مطالعات جامع و برنامه‌ریزی توسعه منابع آب، تکالیف مندرج در قوانین و مقررات مربوط و سیاستهای وزارت نیرو.

برای نیل به اهداف مندرج در این اساسنامه، شرکت با رعایت مقررات و قوانین مربوط در محدوده عمل خود از جمله مجاز به اقدامات زیر می‌باشد:

1ـ انجام مطـالعـات لازم برای شناخت، توسعه و بهره‌برداری از منابع آب و انرژی برق آبی.

2ـ تهیه و اجرای طرحها و پروژه‌های تأمین و عرضه آب (سدها، شبکه‌های آبیاری و زهکشی و انتقال آب)، پایداری و ایمـنی سدها، مهندسی رودخانه و سواحل، کنترل سیلاب، تغذیه مصنوعی و تولید انرژی برق آبی.

تبصره ـ تهیه و اجرای طرحها و پروژه‌های تأمین و انتقال آب از محل اعتبارات ملی متناسب با توانمندی و ظرفیت اجرایی ـ فنی ـ نیروی انسانی ـ مدیریتی شرکت و با تشخیص وزارت نیرو خواهد بود.

3ـ انجام اقدامات لازم به منظور جلوگیری از افت منابع و جبران آب زیرزمینی در چارچوب دستورالعملهای مصوب وزارت نیرو.

4ـ بهره‌برداری از منابـع آب در چارچوب سیاستها، ضوابط و برنامه‌های مصـوب وزارت نیرو.

5 ـ بهره‌برداری و نگهداری از تأسیسات و سازه‌های تأمین و عرضه آب و تولید انرژی برق آبی ایجاد شده و یا واگذار شده.

تبصره ـ تولید انرژی برق آبی با رعایت دستورالعملهای بهره‌برداری و تحت مدیریت مرکز ملی راهبری و پایش شبکه سراسری برق کشور (دیسپاچینگ) خواهد بود.

6 ـ اجرای برنامه و مصوبات و اموری که وزارت نیرو در اجرای قانون توزیع عادلانه آب و سایر قوانین و مقررات مربوط به آب ( ازجمله مطالعات پایه و حفاظت کمی و کیفی و نظارت بر بهره‌برداری از منابع آب) ارجاع می‌نماید و همچنین کارگزاری وزارت نیرو در صدور مجوز استفاده و بهره‌برداری از منابع آب مورد نیاز بخشهای مختلف مصرف در قالب تخصیص مصوب وزارت نیرو.

تبصره ـ‌ شرکت مجاز است کارگزاری وزارت نیرو را در محدوده‌های مطالعاتی (دشتهای) مشترک با استانهای مجاور عهده دار شود.

7 ـ انجام تحقیقات لازم درباره منابع آب و تأسیسات آبی و برق آبی و بکار بردن روشهای جدید علمی و فنی به منظور بهره‌برداری بهتر از منابع آب و انرژی برق آبی و تأسیسات و سازه‌های وابسته.

8 ـ ترویج فرهنگ استفاده صحیح از آب.

9 ـ واگذاری اشتراک به متقاضیان براساس تعرفه‌‌های مربوط در چارچوب قوانین و مقررات مربوط.

10 ـ تحویل آب موردنیاز به مشترکین در بخشهای مختلف مصرف براساس تعرفه‌های مصوب مراجع قانونی ذی‌ربط.

11 ـ خرید خدمات از بخش غیردولتی برای انجام امور مطالعاتی، اجرایی، بهره‌برداری و نگهداری از تأسیسات آب و سازه‌های آبی و انرژی برق آبی و خدمات مشترکان به منظور کاهش هزینه‌ها، افزایش بهره‌وری و ارتقاء سطح خدمات.

12ـ اخذ هرگونه وام و تسهیلات مالی از منابع داخلی و خارجی، عرضه اوراق مشارکت داخلی و پیش فروش اشتراک آب و انرژی برق آبی و سایر روشهای تأمین منابع مالی با اخذ مجوز از مراجع قانونی.

13ـ شناسایی و تعیین مشخصات طرحهای توسعه منابع آب، شبکه‌های آبیاری و زهکشی، آبرسانی به صنایع و شهرها، مهندسی رودخانه و سواحل، تغذیه مصنوعی و انرژی برق آبی و بهره‌برداری و نگهداری از تأسیسات و سازه‌های آبی و برق آبی قابل اجرا با مشارکت مردم و بخش غیردولتی در قالب سیاستها، برنامه‌ها و دستورالعملهای مصوب وزارت نیرو و مجمع عمومی شرکت و جلب مشارکت مردم و بخش غیردولتی به منظور اجرای طرحهای یادشده.

14ـ همکاری و اشتراک مساعی با مؤسسات ذی‌ربط در پژوهش و بررسی به منظور توسعه علمی، فنی و اقتصادی در امور مربوط با اهداف و وظایف شرکت.

15ـ انجام هرگونه عملیات و معاملات بازرگانی در چارچوب مصوبات مجمع عمومی و قوانین و مقررات مربوط که برای مقاصد شرکت ضروری و به صرفه و صلاح شرکت باشد.

تبصره ـ شرکت مجاز به ایجاد شرکت یا سرمایه‌گذاری در سایر شرکتها نمی‌باشد.

فصل سوم ـ ارکان شرکت ماده 8 ـ ارکان شرکت به شرح زیر می‌باشد:

الف ـ مجمع عمومی.

ب ـ هیئت‌مدیره و مدیرعامل.

ج ـ بازرس و حسابرس.

ماده 9 ـ‌ نمایندگی سهام در مجامع عمومی شرکت با اعضاء هیئت‌مدیره شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران بوده و ریاست آن به عهده رییس هیئت‌مدیره شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران می‌باشد.

ماده 10 ـ مجامع عمومی شرکت عبارتند از:

1ـ مجمع عمومی عادی.

2ـ مجمع عمومی فوق‌العاده.

ماده 11ـ مجمع عمومی عادی بنا به دعوت رییس مجمع عمومی حداقل سالی دوبار تشکیل خواهد شد. یک بار برای استماع و رسیدگی به گزارش هیئت‌مدیره و بازرس و حسابرس شرکت و اتخاذ تصمیم نسبت به صورتهای مالی و سایر موضوعاتی که با رعایت قوانین و مقررات مربوط در دستور جلسه مجمع عمومی ذکر شده است. بار دوم جهت رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به بودجه سال آتی و برنامه‌ها و خط مشی آتی شرکت و سایر موضوعاتی که با رعایت قوانین و مقررات مربوط در دستور جلسه مجمع عمومی قید شده است.

تبصره ـ مجمع عمومی به طور فوق‌العاده به تشخیص رییس مجمع عمومی و یا به تقاضای اکثریت اعضاء مجمع عمومی یا رییس هیئت‌مدیره و یا بازرس و حسابرس با ذکر علت در هر زمان به دعوت رییس مجمع عمومی می‌تواند تشکیل شود.

ماده 12ـ مجمع عمومی عادی و مجمع عمومی فوق‌العاده با حضور اکثریت اعضاء مجمع عمومی رسمیت خواهد داشت و تصمیمات در مجمع عمومی عادی با اکثریت آراء کل اعضاء و در مجمع عمومی فوق‌العاده با حداقل دو سوم آرای کل اعضاء معتبر خواهد بود.

دعوت مجمع عمومی اعم از عادی یا فوق‌العاده با ذکر تاریخ و محل تشکیل و دستور جلسه حداقل ده روز قبل از تشکیل مجمع عمومی به عمل خواهد آمد. سوابق مربوط به موضوعاتی‌که در دستور مجمع قرار دارد باید همراه دعوتنامه برای اعضاء مجمع ارسال شود.

ماده 13ـ وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی به شرح زیر می‌باشد:

1ـ اتخاذ تصمیم نسبت به سیاست کلی و برنامه‌های عملیات آتی شرکت.

2ـ رسیدگی و اظهارنظر و اتخاذ تصمیم نسبت به گزارش عملیات سالانه و صورتهای مالی و بودجه شرکت.

3ـ اتخاذ تصمیم نسبت به اندوخته ها و نحوه تقسیم سود ویژه شرکت با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

4ـ انتخاب یا عزل رییس و اعضاء هیئت‌مدیره و بازرس (حسابرس) شرکت.

5 ـ تعیین حقوق و مزایا و پاداش اعضاء اصلی هیئت‌مدیره درحدودی که شورای حقوق و دستمزد مقرر می‌نماید و با رعایت ماده (241) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت.

6 ـ تعیین حق‌الزحمه بازرس و حسابرس شرکت.

7 ـ پیشنهاد آیین‌نامه مالی، معاملاتی، اموال و استخدامی شرکت در چارچوب مصوبات مجمع عمومی شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران و با رعایت قوانین و مقررات مربوط به هیئت‌وزیران برای تصویب.

8 ـ بررسی و تأیید بهای تمام شده آب تحویلی و حق اشتراک به بخشهای مختلف مصرف، انرژی برق آبی و خدمات ارایه شده براساس گزارش بازرس و حسابرس و ارایه آن به وزارت نیرو.

9 ـ بررسی و تأیید تعرفه آب، حق اشتراک، انرژی برق آبی و خدمات ارایه شده با در نظر گرفتن بهای تمام شده و ارایه آن به وزارت نیرو برای طی مراحل تصویب و ابلاغ تعرفه‌‌های مربوط.

تبصره ـ چنانچه تعرفه‌‌های مصوب کمتر از بهای تمام شده باشد،‌ جبران مابه‌التفاوت به نحو مشخص توسط مراجع تصویب کننده پیش بینی خواهد شد.

10ـ بررسی و تصویب ساخت کلان شرکت و تعیین سقف پستهای موردنیاز و برنامه‌های جذب و تعدیل نیروی انسانی.

11ـ اتخاذ تصمیم نسبت به پیشنهاد هیئت‌مدیره در مورد صلح و سازش در دعاوی و ارجاع امر به داوری و تعیین داور و همچنین استرداد دعوی با رعایت اصل (139)‌ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مقررات مربوط.

12ـ پیشنهاد ضوابط مربوط به تعیین حق‌الزحمه انجام امور کارگزاری به مجمع عمومی

شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران.

13ـ تعیین روزنامه کثیرالانتشار به منظور درج آگهی‌های شرکت.

14ـ اتخاذ تصمیم نسبت به سایر موضوعاتی که طبق قوانین و مقررات و مفاد این اساسنامه مستلزم تصویب مجمع عمومی عادی شرکت است و سایر مواردی که با رعایت قوانین و مقررات مربوط در دستور جلسه مجمع قید شده است.

ماده 14ـ وظایف مجمع عمومی فوق‌العاده به شرح زیر می‌باشد:

1ـ اتخاذ تصمیم نسبت به افزایش یا کاهش سرمایه شرکت.

2ـ بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به اصلاح یا تغییر مواد اساسنامه شرکت در چارچوب قانون و پیشنهاد به هیئت وزیران برای تصویب.

3ـ بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به پیشنهاد انحلال شرکت طبق قوانین و مقررات مربوط و پیشنهاد به هیئت وزیران برای تصویب.

ماده 15ـ هیئت‌مدیره شرکت مرکب از سه یا پنج عضو اصلی خواهد بود که با تصویب مجمع عمومی عادی از میان افراد صاحب نظر در تخصصهای مرتبط با فعالیتهای شرکت انتخاب می‌شوند. اعضاء هیئت‌مدیره باید به صورت تمام وقت در شرکت و یا شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران و یا یکی از شرکتهای زیرمجموعه شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران اشتغال داشته باشند. اعضاء هیئت‌مدیره برای مدت سه سـال انتخـاب می‌شوند و پس از انقضـای مدت تا زمانی که تجـدیـد انتخـاب به عمل نیامده است در سمت خود باقی خواهند بود و انتخاب مجدد آنها برای دوره‌های بعد بلامانع است.

ماده 16ـ مجمع عمومی عادی می‌تواند یک نفر عضو علی‌البدل به عنوان جایگزین اعضای اصلی هیئت‌مدیره انتخاب کند. در صورت فوت یا استعفا یا هر دلیل دیگری که ادامه فعالیت هر یک از اعضای اصلی هیئت‌مدیره (به تشخیص رییس مجمع عمومی) غیرممکن شود،

عضو علی‌البدل جایگزین خواهد شد.

تبصره ـ عضو علی‌البدل هیئت‌مدیره از بین کارکنان شرکت انتخاب می‌شود و می‌تواند در جلسات هیئت‌مدیره بدون حق رأی شرکت کند.

ماده 17ـ جلسات هیئت‌مدیره با حضور اکثریت اعضاء رسمیت می‌یابد و تصمیمات با اکثریت آراء موافق کل اعضاء اتخاذ خواهد شد.

ماده 18ـ جلسات هیئت‌مدیره حداقل هر ماه یکبار و به طور منظم در محل شرکت تشکیل و دستور جلسه یک هفته قبل از تشکیل جلسه توسط رییس هیئت‌مدیره برای اعضاء ارسال خواهد شد. در موارد اضطراری رعایت تشریفات یادشده با تشخیص رییس هیئت‌مدیره الزامی نخواهد بود.

ماده 19ـ هیئت‌مدیره دارای دفتری خواهد بود که صورتجلسات هیئت‌مدیره در آن با درج نظر مخالفین ثبت و به امضای اعضای حاضر خواهد رسید. مسئولیت ابلاغ و پیگیری مصوبات هیئت‌ مدیره با رییس هیئت‌مدیره می‌باشد.ماده 20ـ هیئت‌مدیره برای انجام هرگونه عملیات و معاملات که مرتبط با موضوع فعالیت شرکت بوده و اتخاذ تصمیم درباره آنها صریحاً در صلاحیت مجمع عمومی قرار نگرفته باشد با رعایت قوانین و مقررات دارای اختیارات کامل است. همچنین دارای وظایفی به شرح زیر می‌باشد:

1ـ پیشنهاد خط مشی و برنامه‌های کلان شرکت به مجمع عمومی.

2ـ تأیید برنامه عملیاتی شرکت اعم از بهره‌برداری و توسعه تأسیسات برای ارایه به مجمع عمومی برای تصویب.

3ـ رسیدگی و تأیید بودجه سالانه، گزارش عملکرد سالانه و صورتهای مالی شرکت و ارایه آن به مجمع عمومی برای تصویب.

4ـ تأییـد آیین‌نامه‌هـای مـالـی، معـاملاتی، امـوال و استخـدامی شرکت و ارایـه آن به مجمع عمومی.

5 ـ تصویب ضوابط مربوط به مبادله اطلاعات علمی، فنی، صنعتی و بازرگانی در زمینه‌های مرتبط با فعالیت شرکت با رعایت قوانین و مقررات و مفاد این اساسنامه.

6 ـ تصویب اخذ وام و اعتبار به پیشنهاد مدیرعامل و در چارچوب مصوبات مجمع عمومی با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

7 ـ تهیه گزارش بهای تمام شده آب تحویلی و حق اشتراک بخشهای مختلف مصرف، انرژی برق آبی و خدمات ارایه شده در چارچوب ضوابط مصوب مجمع عمومی شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران و ارایه به مجمع عمومی.

8 ـ انجام حسابرسی داخلی نسبت به عملیات، معاملات و کلیه فعالیتهای شرکت.

9 ـ بررسی و پیشنهاد اصلاح یا تغییر مواد اساسنامه به مجمع عمومی.

10ـ بررسی و پیشنهاد ساختار کلان شرکت و برنامه جذب و تعدیل نیروهای انسانی مربوط، به مجمع عمومی.

11ـ تصویب تشکیلات تفصیلی شرکت در چارچوب تشکیلات کلان و سقف پستهای سازمانی شرکت و اعلام به مجمع عمومی.

12ـ بررسی و تأیید صورتهای مالی شرکت و تهیه گزارش هیئت‌مدیره در مهلت مقرر قانونی و ارسال برای مجمع عمومی شرکت و همچنین به منظور رسیدگی و اظهارنظر برای بازرس و حسابرس شرکت.

13ـ بررسی و پیشنهاد صلح و سازش در دعاوی و ارجاع به داوری و تعیین داور و همچنین استرداد دعوی به مجمع عمومی با رعایت اصل (139) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مقررات مربوط.

14ـ انتخاب مدیرعامل و پیشنهاد وی به رییس مجمع عمومی شرکت برای تأیید و صدور حکم.

15ـ بررسی و تصویب دستورالعملهای داخلی لازم برای اداره شرکت.

16ـ تشخیـص مطــالبــات مشکـوک‌الـوصـول و پیشنهــاد بـرای اتخــاذ تصمیـم به مجمع عمومی.

17ـ هیئت‌مدیره به مسئولیت خود می‌تواند قسمتی از اختیارات خود را به مدیرعامل تفویض نماید.

ماده 21ـ مدیرعامل بالاترین مقام اجرایی شرکت بوده که برای مدت دو سال از بین اعضـای هیئت‌مدیره یا خـارج از آن تـوسط هیئت‌مدیره انتخـاب و بـا حکـم رییس مجمع عمومی شرکت منصوب می‌شود. مدیرعامل در حدود قوانین و مقررات و این اساسنامه مسئول اداره کلیه امور شرکت می‌باشد. مدیرعامل می‌تواند با مسئولیت خود بخشی از وظایف و اختیارات خود را به هر یک از کارکنان شرکت تفویض نماید.

ماده 22ـ وظایف مدیرعامل به شرح زیر است:

1ـ اجرای مصوبات و تصمیمات هیئت‌مدیره و مجمع عمومی.

2ـ تهیه، تنظیم و پیشنهـاد خط مشی، برنامه عملیاتی، بودجه سالانه شرکت به هیئت‌مدیره.

3ـ پیش‌بینی اعتبار لازم برای خرید خدمات پشتیبانی فنی، تحقیقاتی، تدارکاتی و آموزشی در بودجه شرکت.

4ـ تهیه و تنظیم صورتهای مالی سالانه شرکت و ارایه آن به هیئت‌مدیره.

5 ـ تعیین روشهای اجرایی در چارچوب قوانین و مقررات و آیین‌نامه‌های مربوط و ابلاغ به واحدهای ذی‌ربط.

6 ـ پیشنهاد آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی و استخدامی شرکت به هیئت‌مدیره.

7 ـ پیشنهاد تشکیلات تفصیلی شرکت به هیئت‌مدیره در چارچوب مصوبات مجمع عمومی.

8 ـ تنظیم قراردادهای مربوط به بند (6) ماده (7) اساسنامه و ارایه آنها به هیئت‌مدیره جهت تصویب.

9 ـ نظارت بر حُسن اجرای آیین‌نامه‌های شرکت و انجام اقدامات لازم برای حُسن اداره امور شرکت در حد قوانین و مقررات مربوط.

10ـ اتخاذ تصمیم و اقدام نسبت به کلیه امور و عملیات شرکت به استثناء آنچه از وظایف مجمع عمومی و هیئت‌مدیره است.

11ـ عزل و نصب کارکنان شرکت، تعیین حقوق و دستمزد، پاداش، ترفیع و تنبیه آنها براساس قوانین و مقررات و آیین‌نامه‌های مصوب مراجع ذیصلاح.

ماده 23ـ مدیرعامل نماینده قانونی شرکت در کلیه مراجع اداری و قضایی بوده و برای دفاع از حقوق شرکت و تعقیب دعوی و طرح آن اعم از کیفری و حقوقی حق توکیل به غیر را دارد.

مدیرعامل می‌تواند با رعایت مقررات و پس از اخذ نظر هیئت‌مدیره نسبت به ارجاع موارد به داوری اقدام نماید.

ماده 24ـ کلیه چکها و اسناد و اوراق مالی و تعهدات و قراردادها باید به امضاء مدیرعامل (یا نماینده وی)‌ و یکی از اعضاء هیئت‌مدیره به انتخاب هیئت‌مدیره (یا نماینده منتخب هیئت‌مدیره)‌ برسد. مکاتبات اداری به امضاء مدیرعامل یا نماینده وی خواهد رسید. کلیه چکها علاوه بر امضاء افراد یادشده به امضاء ذیحساب و یا نماینده وی نیز خواهد رسید.

ماده 25ـ شرکت دارای بازرس وحسابرس خواهد بود که با رعایت قوانین و مقررات مربوط و با تصویب مجمع عمومی برای مدت یکسال انتخاب خواهد شد.

تبصره1ـ اقدامات بازرس و حسابرس در اجرای وظایف خود نباید مانع جریان کارهای عادی شرکت شود.

تبصره2ـمجمع عمومی عادی در مواردی که بازرس و حسابرس اصلی را براساس قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی ـ مصوب 1372ـ انتخاب کرده باشد، می‌تواند بازرس و حسابرس علی‌البدل را نیز براساس قانون یادشده انتخاب نماید تا چنانچه بازرس و حسابرس اصلی قادر به انجام وظایف خود نباشد،‌ حسب تشخیص رییس مجمع عمومی به وظایف خود عمل نماید.

 فصل چهارم ـ صورتهای مالی

 ماده 27ـ سال مالی شرکت از اول فروردین ماه هر سال تا پایان اسفندماه همان سال می‌باشد.

ماده 28ـ صورتهای مالی شرکت باید با رعایت استانداردهای حسابداری تهیه و در موعد مقرر قانونی در ا ختیار بازرس و حسابرس قرارداده شود.

ماده 29ـ شرکت مجاز خواهد بود بخشی از اعتبارات موضوع بند (3) ماده (22) اساسنامه را برای انجام خدمات معین به شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران اختصاص دهد.

فصل پنجم ـ سایر مقررات

ماده 30ـ این شرکت از نظر سیاستها، برنامه‌ها و فعالیتهای توسعه و بهره‌برداری از سازه‌ها، تأسیسات و منابع آب و انرژی برق آبی تابع ضوابط و مقررات وزارت نیرو خواهد بود.

ماده 31ـ به منظور حفظ یکپارچگی مدیریت منابع آب در هر یک از حوزه‌های آبریز اصلی کشور، شرکت موظف است برنامه‌های عملیاتی مدیریت منابع آب را در هر یک از مناطق حوزه عمل در چارچوب برنامه‌های مصوب مدیریت حوزه اصلی مربوط تنظیم و به اجرا بگذارد و آمار و اطلاعاتی را که از طرف مدیریتهای حوزه آبریز اصلی خواسته می‌شود در اختیار آن مدیریت قرار دهد و امکانات بازرسی مدیریتهای مزبور از تأسیسات متعلق به شرکت و یا تحت مدیریت و یا نظارت شرکت را فراهم آورد.

این اساسنامه به موجب نامه شماره 12969/30/84 مورخ 27/5/1384 شورای نگهبان به تأیید شورای یادشده رسیده است.

[امضاء]معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمدرضا عارف

 تاریخ ثبت : 1393/09/11
  آخرین به روزرسانی : 1393/10/24
 
 6621
سایتـــ های مرتبطـ

آمار بازدیدکنندگان

 • کاربران آنلاین : 10
 • بیشترین بازدید همزمان : 523
 • بازدید امروز : 2,307
 • بازدید دیروز : 23,513
 • کل بازدید : 4,665,268
 • آخرین به روزرسانی : 1403/01/18 13:43:41
 • شناسه IP شما : 3.238.117.130

راه‌های تماس با ما

 • آدرس : شهرکرد، بلوار فارابی، نبش خیابان هفت تیر
 • کدپستی : 8814673113
 • تلفن : 6-33334805-038
 • فاکس : 33335098-038
 • پست الکترونیکی : info[at]cbrw.ir
 • پیامک :
 • تلفن گویا :