پنجشنبه, 4 بهمن 1397

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
ساماندهی و ساخت حوصضچه مقسم انجیر کری مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 4

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/11/02

بازدید:4

تامین 380 تن به میزان تقریبی 8به قطر 300 و 400 م.م همراه با پوشش جهت خط انتقال آب از سد باباحیدر به شهرستان فارسان مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 31

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/10/23

بازدید:31

مرمت و بازسازی ایستگاه های هیدرومتری دره نمکی و تونل سوم مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 17

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/10/23

بازدید:17