سه‌شنبه, 26 تیر 1397

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
تجدید انجام خدمات تامین متصدیان ایستگاه های سنجش آب و هواشناسی استان چهارمحال و بختیاری مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 53

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/03/31

بازدید:53

انجام خدمات مهندسی نظارت و بازرسی فنی و کنترل کیفی در طرح آبرسانی محور بن - بروجن مناقصه دو مرحله‌ای مدیریت قراردادها 70

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/03/28

بازدید:70

ساخت ایستگاه هیدرومتری زاینده رود مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 71

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/03/22

بازدید:71