جمعه, 13 تیر 1399
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
نجات جان ها
پل زمانخان
سد سورک
شعار سال

اطلاعات مدیران عامل شرکت 
ردیف نام ونام خانوادگی سمت               تاریخ شروع    انتصاب تاریخ اتمام انتصاب
1 احمدرضا سدهی سامانی مدیرعامل   97/10/11 تا کنون
2 کورش نادری بنی مدیرعامل   1395/7/12 97/10/10
3 فتح الله صابرپور سرپرست   1395/1/26 1395/7/12
4 حسین صمدی بروجنی مدیرعامل   1393/01/17 1395/1/25
5 سیدمحمدعلی مصطفوی مدیرعامل   1392/02/07 1393/01/16
6 شکراله عباسی مدیرعامل   1389/11/11 1392/02/06
7 فرج اله صیادی مدیرعامل   1387/02/19 1389/11/10
8 قاسمعلی خدابخشی مدیرعامل   1385/02/02 1387/02/18