یکشنبه, 26 خرداد 1398

خدمات قابل ارائه در امور کارکنان شرکت

 

 • پرداخت پاداش به دانش آموزان و دانشجویان ممتاز
 1. ارائه مدرک تحصیلی در صورت احراز شرایط ، به واحد منابع انسانی در پایان شهریور ماه هر سال
 2. ارسال لیست توسط واحد منابع  انسانی به مدیریت مالی و ذیحسابی شرکت جهت پرداخت

 

 • استفاده از امکانات ورزشی
 1. مراجعه به واحد منابع انسانی و دریافت معرفی نامه مربوطه
 2. ارائه معرفی نامه به اماکن ورزشی مورد نظر

 

 • استفاده از مهمانسرا و اماکن اقامتی در سایر شهرها
 1. ارائه درخواست با درج شهر و تاریخ استفاده مد نظر به مدیریت تدارکات و پشتیبانی
 2. صدور معرفی نامه جهت ارائه به شرکت مورد نظر

 

 • استفاده از بیمه نامه تامین و حفظ سلامت کارکنان
 1. ارائه درخواست به واحد منابع انسانی
 2. پرداخت حق بیمه توسط خود شخصی و ارائه فیش واریزی به بیمه
 3. صدور دفترچه درمانی توسط بیمه

 

 • استفاده از تسهیلات اقساطی بیمه خودرو
 1. ارائه درخواست به واحد منابع انسانی
 2. صدور معرفی نامه جهت ارائه به بیمه
 3. مراجعه به بیمه (با در دست داشتن بیمه نامه سال قبل و چک جهت اقساطی نمودن حق بیمه ) جهت صدور بیمه نامه