پنجشنبه, 5 اردیبهشت 1398

تماس با مدیران شرکت آب منطقه ای استان چهارمحال و بختیاری

  • احمدرضا سدهی سامانی

سرپرست شرکت

آدرس پستی: شهرکرد، خیابان هفت تیر، شرکت آب منطقه ای- طبقه دوم- شماره اتاق: 102- کد پستی: 8814673113

شماره تلفن مستقیم: 33334807-038                شماره داخلی: 33334806-038 داخلی 320        شماره نمابر: 33335098-038

آدرس پست الکترونیک: info-manager(at)cbrw.ir

  • احمدرضا سدهی سامانی

معاون طرح و توسعه

آدرس پستی: شهرکرد، خیابان هفت تیر، شرکت آب منطقه ای- طبقه دوم- شماره اتاق: 113- کد پستی: 8814673113

شماره تلفن مستقیم: 33342718-038                شماره داخلی: 33334806-038 داخلی 352        شماره نمابر: 33342718-038  

آدرس پست الکترونیکی: info-tarh(at)cbrw.ir

  • علی‌اکبر صبا

معاون حفاظت و بهره‌برداری

آدرس پستی: شهرکرد، خیابان هفت تیر، شرکت آب منطقه ای- طبقه اول- شماره اتاق: 217- کد پستی: 8814673113

شماره تلفن مستقیم: 33334803-038                شماره داخلی: 33334806-038 داخلی 322        شماره نمابر: 33349219-038  

آدرس پست الکترونیکی: info-hefazat(at)cbrw.ir

  • فتح‌الله صابرپور

معاون منابع انسانی، مالی و پشتیبانی

آدرس پستی: شهرکرد، خیابان هفت تیر، شرکت آب منطقه ای-طبقه دوم- شماره اتاق:106      کد پستی: 8814673113

شماره تلفن مستقیم: 33342710-038                شماره داخلی: 33334806-038 داخلی 347        شماره نمابر: 33349211-038  

آدرس پست الکترونیکی: info-mali(at)cbrw.ir

  • یوسف مرادی شاهقریه

معاون برنامه‌ریزی

آدرس پستی: شهرکرد، خیابان هفت تیر، شرکت آب منطقه ای-طبقه اول- شماره اتاق: 207     کد پستی: 8814673113

شماره تلفن مستقیم: 33342713-038                شماره داخلی: 33334806-038 داخلی 318        شماره نمابر: 33342713-038  

آدرس پست الکترونیکی: info-barnameh(at)cbrw.ir

  • مسلم صادقی

سرپرست مدیریت مطالعات پایه منابع آب

آدرس پستی: شهرکرد، خیابان هفت تیر، شرکت آب منطقه ای-طبقه زیرزمین-شماره اتاق:301    کد پستی: 8814673113

شماره تلفن مستقیم: 33342717-038                شماره داخلی: 33334806-038 داخلی 369        شماره نمابر: 33335098-038

آدرس پست الکترونیکی: info-motaleat@cbrw.ir