پنجشنبه, 13 آذر 1399
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
شعار سال 99

1399

قوانین و مقررات

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
  ابلاغ مصوبه شورای عالی کار در خصوص تعیین حداقل مزد کارگران در سال 1399 حداقل مزد کارگران در سال 1399 1399/01/26

1398

قوانین و مقررات

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
  قانون کار 98 قانون کار 98 امور کارکنان 1398/01/01

1397

قوانین و مقررات

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
  بخشنامه مزد سال 97 محاسبه میزان سرمایه تمام عمر 2364 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 1397/01/23

1396

قوانین و مقررات

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
  دستمزد مبنای کسر حق بیمه دستمزد مبنای کسر حق بیمه 1000/96/1018 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 1396/02/04
  فرایند ارزشیابی عملکرد مدیران و کارمندان رسمی و پیمانی و کارکنان قراردادی مشمول ماده 5 خدمات کشوری فرایند ارزشیابی عملکرد مدیران و کارمندان رسمی و پیمانی و کارکنان قراردادی مشمول ماده 5 خدمات کشوری 1308186 سازمان اداری و استخدامی کشور 1396/05/10

1395

قوانین و مقررات

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
  بخشنامه مزد سال 96 بخشنامه مزد سال 96 253994 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 1395/12/28
  دستورالعمل انجام وظایف 1395/02/25

1394

قوانین و مقررات

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
  بخشنامه افزایش دستمزد سال 94 نیروهای مشمول قانون کار 227413 امور کارکنان و پشتیبانی 1394/12/25

1393

قوانین و مقررات

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
  قانون اصلاح الگوی مصرف قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی 93/100/21914 1393/11/21
  جرائم رایانه ای متن کامل قانون جرائم رایانه ای 93/192/1374 1393/02/07
  افزایش حقوق و مزایای کارکنان صنعت آب و برق افزایش حقوق 93 723/190/93 امور کارکنان 1393/05/05
  بخشنامه تامین سلامت و حفظ سلامت کارکنان قرارداد درمان 93/20270/50/100 امور کارکنان 1393/04/10
  دستورالعمل تعیین وضعیت کارمندان آزمایشی دستورالعمل تعیین وضعیت کارمندان آزمایشی 200/93/12175 1393/09/11