شنبه, 8 آذر 1399
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
شعار سال 99

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
اجرای عملیات رپرگذاری رودخانه های استان مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قرردادها 112

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/03/31

بازدید:112

تکمیل کارهای باقیمانده سد ذخیره ای گهرو و تاسیسات و تجهیزات وابسته مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 115

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/03/20

بازدید:115

فراخوان بند گهرو مزایده یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 139

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/02/29

بازدید:139

احداث آبگیر، ایستگاه پمپاژ شماره 1 (PS1) طرح انتقال آب محور بن- بروجن مناقصه دو مرحله‌ای مدیریت قراردادها 176

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/09/04

بازدید:176

آزمایشگاه مستقر کنترل عملیات خاکی و بتنی پروژه سد غدیر باباحیدر مناقصه دو مرحله‌ای مدیریت قراردادها 212

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/06/27

بازدید:212

جذب سرمایه گذار به منظور احداث و بهره برداری و انتقال پروژه سد و شبکه گهرو در قالب قرارداد B.O.T مناقصه دو مرحله‌ای مدیریت قراردادها 246

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/12/25

بازدید:246