پنجشنبه, 4 بهمن 1397

 

 

سد چغاخور باز گشایی شد

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای استان چهار محال و بختیاری: سد چغاخور بازگشایی شد  

سد چغاخور جهت آبیاری زمین های کشاورزی و به درخواست کشاورزان در تاریخ 1/3/97 بازگشایی شد.

منبع خبر:

دیدگاه کاربران